omgaan met emoties en conflicten

Deze training is gericht op werksituaties waarin medewerkers met hoog oplopende emotie geconfronteerd kunnen worden, waarbij escalaties kunnen leiden tot zeer ongewenste situaties. Een conflict is vaak een symptoom van spanningen in een relatie. Het wegnemen van die spanning kan leiden tot een stabielere relatie.
Tijdens deze training leert u de achtergronden van conflicten begrijpen. Er wordt met behulp van theorie inzicht gegeven in de verschillende typen conflicten. Er wordt geoefend in het analyseren van een conflict, het leren herkennen van aanknopingspunten, de rollen die betrokkenen spelen en de tactieken die gevolgd kunnen worden om adequaat met een conflict om te kunnen gaan.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken.

 
 

Graaf van Burenstraat 22 | 7411 RW Deventer | 06 - 21 20 11 81 | info@bureauborren.nl