Communicatie

Iedereen communiceert. Met woorden, schrift of gebaren, met signalen, tekens, pictogrammen of andere beelden. Communicatie is overal, leidinggevende met medewerkers, medewerkers onderling, naar de buitenwereld. Met andere woorden top-down, bottom-up, naar buiten-naar binnen. Wat de juiste wijze is hangt sterk af van de situatie en de personen die erbij betrokken zijn.
Bureau Borren biedt persoons- en taakgericht advies. Hierbij richt zij zich op communicatie en sociale nteractie, op individueel niveau of groepsniveau.

 

Graaf van Burenstraat 22 | 7411 RW Deventer | 06 - 21 20 11 81 | info@bureauborren.nl